Pomorski muzej St. Petersburg

Datum Druga svetovna vojna
Lokacija St. Petersburg, Rusija
Rezultat Pomorski muzej
Centralni muzej mornarice je eden prvih muzejev v Rusiji in eden izmed največjih svetovnih pomorskih muzejev, z veliko zbirko predmetov, ladijskih modelov in slik, ki odražajo razvoj ruske mornarice, njeno tradicijo in zgodovino.
Muzej hrani več kot 700 000 predmetov, skupno 13 000 predmetov pomorske opreme, več kot 11 000 enot orožja in strelnega orožja, več kot 62.000 umetniških del, več kot 56 000 uniform, priznanj in okrasja, zastav in transparentov, več kot 44 000 dokumentov in rokopisov, približno 300 000 fotografij in negativov, sto tisoč listov risb.
Muzej ima eno najbogatejših zbirk modelov ladij (okoli 2000).